Hrvatski jezični portal

autokràcija

autokràcija ž

Izvedeni oblici
jednina
N autokracija
G autokracije
D autokraciji
A autokraciju
V autokracijo
L autokraciji
I autokracijom
množina
N autokracije
G autokracija
D autokracijama
A autokracije
V autokracije
L autokracijama
I autokracijama
Definicija
1. pol. neograničena vladavina (jednog čovjeka); autokratizam, samodržavlje, samovlast
2. fil. vladanje samim sobom, gospodarenje razuma nad čulima