Hrvatski jezični portal

manùāl

manùāl m 〈G manuála〉

Izvedeni oblici
jednina
N manual
G manuala
D manualu
A manual
V manuale
L manualu
I manualom
množina
N manuali
G manuala
D manualima
A manuale
V manuali
L manualima
I manualima
Definicija
1. priručnik, zbirka podataka, uputa
2. glazb. klavijatura na orguljama na kojoj se svira rukama (za razliku od pedala na kojima se svira nožno)
Etimologija
lat. manuale ≃ manus: ruka