Hrvatski jezični portal

màndāt

màndāt m 〈G mandáta〉

Izvedeni oblici
jednina
N mandat
G mandata
D mandatu
A mandat
V mandate
L mandatu
I mandatom
množina
N mandati
G mandata
D mandatima
A mandate
V mandati
L mandatima
I mandatima
Definicija
1. ovlaštenje dato komu da može zastupati koga, raditi što u čije ime [na kraju mandata; po isteku mandata; u drugom mandatu]
2. pravn. pov. isprava administrativnog karaktera koju viša vlast upućuje nižoj, a sadržava naredbu koju treba primijeniti
3. kolonijalno područje pod posebnom upravom međunarodnih organizacija ili velikih sila
Etimologija
lat. mandatum ← mandare: dati nekome u ruku, povjeriti