Hrvatski jezični portal

màngupski

màngupski pril.

Definicija
kao mangup, na način mangupa