Hrvatski jezični portal

Màrija

Màrija

Definicija
1. v.
2. ime šesnaest europskih regentkinja i kraljica
3. Antoaneta (1755—1793), francuska kraljica, žena kralja Luja XVI, kći carice Marije Terezije, giljotinirana za vrijeme Francuske revolucije (izjava »Ako nemaju kruha, neka jedu kolače«)
4. Anžuvinska kći Ludovika I, hrv.-ugarska kraljica 1382—1396.
5. de Medici (1573—1642), regentkinja za malodobnosti svojeg sina Luja XIII (1610—1617); žena francuskog kralja Henrika IV; Richelieu onemogućio njezin utjecaj, umrla u progonstvu u Kölnu
6. Laskaris (o.1205—o.1270), žena hrv.-ugarskog kralja Bele IV; kao regentkinja vladala umjesto sina Bele (1260—1267)
7. Lujza (1791—1847), kći austrijskog cara Franje I, žena Napoleona I (1810) i majka Napoleona II
8. Magdalena, Sv. bibl. preobraćena grešnica koja je pratila Isusa od Galilejskog jezera u Jeruzalem; pod križem ga oplakivala, kasnije joj se Isus ukazao
9. (engl. Mary) Stuart (izg. stjȕart) (1542—1586), škotska kraljica, protivnica reformacije, pokušala ponovno katolicizirati Škotsku, abdicirala 1567; 1585. optužena za urotu protiv Elizabete I Engleske, uhićena i smaknuta
10. Sv. bibl. Majka Božja, majka Isusa Krista iz Nazareta; na ekumenskom koncilu 431. u Efezu dogmatskom je definicijom proglašena Bogorodicom; doktrina o njenom djevičanskom materinstvu oslanja se na izvještaj iz evanđelja (v. Anuncijata) te na proročanstvo Izaije: »evo djevica će začeti i roditi sina«; njezin kult posebno je raširen u Hrvatskoj katoličkoj crkvi gdje se slavi kao Blažena Djevica Marija, Gospa, Bogorodica kojoj su posvećene brojne crkve (Bogorodica od Sv. Ružarija, Gospa Snježna, Crna Gospa, Marija Bistrička i dr.)
11. Terezija (1717—1780), njemačko-rimska carica, hrv.-ugarska kraljica; vladala apsolutistički i centralistički, provodila germanizaciju, ali i socijalne reforme; unaprijedila školstvo i zakonodavstvo, ukinula progon vještica; u Hrvatskoj uvela Kraljevsko vijeće; imala 10 kćeri i 6 sinova koje je sve udavala i ženila prema političkim interesima Monarhije
12. Tudor (Katolička ili Krvava) (1516—1558), engleska kraljica (od 1553); kći Henrika VIII i Katarine Aragonske; žena infanta, poslije španjolskog kralja Filipa II; ponovno uvela katolicizam, progonila protestante
Onomastika
♦ ž. os. ime (svetačkoga podrijetla); isto: Marijàna, Marijèla (← tal. Mariella); hip.: Mára, Máre, Mȁruša (pučki lik); m. os. imena izvedena od Marija: Mȁrijan, Marínko (v. i Marin), Mȃrio (← tal.); srodno: Mariòfil (grč. María + phílos: prijatelj)
pr.: Crnomárić (Slavonija), Demarìa (Vis, Split), Máca (Vrbovec, v. i mačka), Mȁcinić (Poreč, Pazin, v. i mačka), Mȁjačić (100, Vukovar, I Slavonija, Moslavina), Majánović (Nova Gradiška, Posavina), Màjetić (1370, Vrbovsko, Gorski kotar, Lika, Posavina, v. i Marko), Mára (Kaštela), Màrec (Zabok), Màrečić (140, Pazin, Istra, Pokuplje, Prigorje), Mȃrević (590, Metković, J Dalmacija), Maríčević (430, Nova Gradiška, J Dalmacija, Primorje), Màričić (2800, S Dalmacija, Lika, Primorje, J Dalmacija), Maríčković (Glina, Banovina), Márić (9650, Istra, Zagora, S Dalmacija, Slavonija, v. i Maro), Màrija (270, Omiš, sred. Dalmacija, Istra), Marìjačić (Benkovac, S Dalmacija), Mȁrijan (530, Otočac, Hvar, Ðurđevac, Zadar), Marijàna (Omiš, sred. Dalmacija), Marijánac (Baranja, Osijek), Marijánčević (120, Županja, Brač, Slavonija), Marìjančić (Marijànčić) (Koprivnica, Zagreb), Marìjanić (Marijànić) (Rijeka, Krk), Marijánov (Baranja, Vukovar), Marijánović (1530, Drniš, I Slavonija, Posavina, Kordun, sred. Dalmacija), Marijášević (Petrinja, Osijek, Moslavina), Màrijić (250, Slavonski Brod), Márin (1410, Zagora, sred. i S Dalmacija, Z Slavonija), Màrīnkić (Županja, Labin), Marínko (Split, Ðakovo, sred. Dalmacija), Marínkov (Zadar, Rijeka, Delnice), Marínković (2720, Brač, Vis, sred. i S Dalmacija, Lika, Posavina, v. i Marin), Mȃrio (Omiš, sred. Dalmacija), Márion (Rijeka, Istra), Mȁrjan (Hvar, S Dalmacija), Marjánac (Primorje, Posavina), Marjánčević (Našice, Slavonija), Màrjančić (Šibenik, Koprivnica), Marjànica (Trogir, sred. Dalmacija), Màrjanić (Sisak, Ivanić Grad), Màrjanov (Baranja, I Slavonija), Marjánović (3590, Nova Gradiška, Banovina, Kordun, S Dalmacija, Posavina), Màrušić (3440, Omiš, priobalje), Marušínac (Vinkovci, I Slavonija), Màruškić (Pula)
top. (prema titularu obližnje crkve): Stȍmorica (Brač, Pag, Split, Zadar i dr.), Stȍmorija (Kaštela), Stȍmorina (otočić kod Lastova), Stȍmorska (Šolta) itd.
Etimologija
lat. Maria, grč. Mariám, hebr. Miryām