Hrvatski jezični portal

Mercédes

Mercédes ž

Izvedeni oblici
jednina
N Mercedes
G Mercedesa
D Mercedesu
A Mercedes
V Mercedese
L Mercedesu
I Mercedesom
množina
N Mercedesi
G Mercedesa
D Mercedesima
A Mercedese
V Mercedesi
L Mercedesima
I Mercedesima
Definicija
model automobilske tvrtke Daimler (od 1926. Daimler-Benz) nakon 1902.
Etimologija
✧ prema imenu kćeri Daimlerova predstavnika za Francusku i Austriju, Mercedes Jellinek