Hrvatski jezični portal

memoràndum

memoràndum m

Izvedeni oblici
jednina
N memorandum
G memoranduma
D memorandumu
A memorandum
V memorandume
L memorandumu
I memorandumom
množina
N memorandumi
G memoranduma
D memorandumima
A memorandume
V memorandumi
L memorandumima
I memorandumima
Definicija
1. spis od posebne važnosti u kojem se iznose pogledi na neko pitanje (često namijenjen budućoj upotrebi, npr. kao dokument); predstavka
2. kratka pismena obavijest, izvještaj, podsjetnik
3. meton. službeni listovni papir sa zaglavljem
Etimologija
lat. ← memorandus: koji treba biti zapamćen ← memorare: spomenuti, reći