Hrvatski jezični portal

matemàtika

matemàtika ž 〈D L -ici〉

Izvedeni oblici
jednina
N matematika
G matematike
D matematici
A matematiku
V matematiko
L matematici
I matematikom
množina
N matematike
G matematika
D matematikama
A matematike
V matematike
L matematikama
I matematikama
Definicija
znanost koja se bavi apstraktnim i kvantitativnim odnosima među čistim veličinama (brojevima) i prostornim (geometrijskim) oblicima i pojmovnim tvorevinama i njihovim simbolima, uključuje i kvantitativne operacije i rješavanje kvantitativnih problema u primjeni; fundamentalna matematika, kao metodološki aparat, prisutna je u svim egzaktnim znanostima (fizika, kemija, astronomija i dr.) i neophodna kao primjena u brojnim društvenim i, općenito, modernim znanostima (ekonomija, kibernetika informatika, statistika, statika, elektronika, psihologija, sociologija itd.) [apstraktna matematika; teoretska matematika; viša matematika; primijenjena matematika]
Etimologija
lat. mathematica ← grč. mathēmatikḗ ≃ manthànein: učiti