Hrvatski jezični portal

mȁterijālan

mȁterijālan prid.odr. -lnī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N materijalan
G materijalna
D materijalnu
A materijalna / materijalan
V materijalni
L materijalnu
I materijalnim
množina
N materijalni
G materijalnih
D materijalnim / materijalnima
A materijalne
V materijalni
L materijalnim / materijalnima
I materijalnim / materijalnima
 
srednji rod
jednina
N materijalno
G materijalna
D materijalnu
A materijalno
V materijalno
L materijalnu
I materijalnim
množina
N materijalna
G materijalnih
D materijalnim / materijalnima
A materijalna
V materijalna
L materijalnim / materijalnima
I materijalnim / materijalnima
 
ženski rod
jednina
N materijalna
G materijalne
D materijalnoj
A materijalnu
V materijalna
L materijalnoj
I materijalnom
množina
N materijalne
G materijalnih
D materijalnim / materijalnima
A materijalne
V materijalne
L materijalnim / materijalnima
I materijalnim / materijalnima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N materijalni
G materijalnog / materijalnoga
D materijalnom / materijalnome / materijalnomu
A materijalnog / materijalni
V materijalni
L materijalnom / materijalnome / materijalnomu
I materijalnim
množina
N materijalni
G materijalnih
D materijalnim / materijalnima
A materijalne
V materijalni
L materijalnim / materijalnima
I materijalnim / materijalnima
 
srednji rod
jednina
N materijalno
G materijalnog / materijalnoga
D materijalnom / materijalnome / materijalnomu
A materijalno
V materijalno
L materijalnom / materijalnome / materijalnomu
I materijalnim
množina
N materijalna
G materijalnih
D materijalnim / materijalnima
A materijalna
V materijalna
L materijalnim / materijalnima
I materijalnim / materijalnima
 
ženski rod
jednina
N materijalna
G materijalne
D materijalnoj
A materijalnu
V materijalna
L materijalnoj
I materijalnom
množina
N materijalne
G materijalnih
D materijalnim / materijalnima
A materijalne
V materijalne
L materijalnim / materijalnima
I materijalnim / materijalnima
Definicija
1. koji pripada ili koji postoji u obliku materije [materijalni svijet]
2. a. koji je fizički, suprotan spiritualnom i intelektualnom [materijalna zadovoljstva]; tvarni b. koji je imovinski, novčani [materijalna sredstva]
3. fil. koji je bitan, temeljan, objektivan, stvaran [materijalna razlika], opr. formalan
Sintagma
materijalna istina pravn. načelo modernog procesnog prava, istinitost činjenica utvrđuje se na temelju slobodnog sudačkog uvjerenja, opr. formalna istina, v. formalan Δ;
materijalna osnova ekon. ukupnost prirodnih bogatstava i proizvodnih sredstava za rad i predmeta rada kojima raspolaže određena gospodarska organizacija ili društvena zajednica;
materijalna točka fiz. zamišljena točka kojom se, radi pojednostavljivanja, u fizikalnim razmatranjima nadomješta tijelo kada ne treba voditi računa o razlikama u gibanju njegovih djelova;
materijalni troškovi ekon. troškovi što ih jedna tvrtka odvaja za nabavu sirovina i drugih reprodukcijskih materijala, za usluge drugih poduzeća (komunalni troškovi i sl.) i dio popratnih troškova poslovanja (putni troškovi i sl.);
materijalno bogatstvo ekon. ukupnost materijalnih dobara što su ih proizveli članovi društva svojim radom u materijalnoj proizvodnji;
materijalno knjigovodstvo ekon. analitičko knjigovodstvo sirovina i materijala