Hrvatski jezični portal

mȃst

mȃst ž 〈I -i/mȃšću〉

Izvedeni oblici
jednina
N mast
G masti
D masti
A mast
V masti
L masti
I mašću / masti
množina
N masti
G masti
D mastima
A masti
V masti
L mastima
I mastima
Definicija
1. netopiva tvar u tkivu životinja i biljaka
2. ono što se dobije topljenjem svinjskog sala
3. masna gusta tvar koja se uzima za liječenje mazanjem [ljekovita mast]
4. gusta tvar koja služi za održavanje strojeva
5. knjiš. zast. boja puti [crne masti tamnoga tena, crnomanjast]
Frazeologija
i vlast i mast uz vlast idu i materijalne dobiti;
ode mast u propast (u šali) sve je propalo;
plivati u masti živjeti u obilju;
premazan svim mastima prepreden, dorastao svakom nevaljalstvu, prefrigan;
vaditi komu mast kinjiti ga, zadirkivati ga, mučiti strogošću i dužnostima
Onomastika
pr. (nadimačka): Màsnec (200, Križevci, Zagorje, Moslavina, Prigorje), Másnić (110, Sinj, sred. i S Dalmacija, I Slavonija), Màsnikosa (160, Knin, S Dalmacija, Lika, Bukovica), Mȁsnjāk (210, Zagreb, okolica Zagreba, Moslavina), Mȁsten (Međimurje, Zagorje, Z Slavonija), Màstikosa (Krk, Primorje)
Etimologija
prasl. i stsl. mastь (rus. mast', polj. maść) ≃ v. mazati