Hrvatski jezični portal

màzga

màzga ž 〈D L -i, G mn mázgā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N mazga
G mazge
D mazgi
A mazgu
V mazgo
L mazgi
I mazgom
množina
N mazge
G mazga / mazgi
D mazgama
A mazge
V mazge
L mazgama
I mazgama
Definicija
1. Equus hinnus, domaća životinja u primorskim krajevima, križanac između pastuha i magarice
2. pren. a. razg. vrlo jaka i izdržljiva osoba [snažan kao mazga] b. pejor. tvrdoglava osoba, onaj kojemu je nemoguće što dokazati [tvrdoglav kao mazga]
Onomastika
pr. (prema zanimanju): Mȁzgar (Velika Gorica)