Hrvatski jezični portal

matírati2

matírati2 (koga) dv.prez. màtīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, prid. trp. màtīrān, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Dv.
infinitiv
 
prezent
jednina
1.
2.
3.
množina
1.
2.
3.
 
futur
jednina
1. ću
2. ćeš
3. će
množina
1. ćemo
2. ćete
3. će
 
imperfekt
jednina
1.
2.
3.
množina
1.
2.
3.
 
aorist
jednina
1. matirah
2.
3.
množina
1.
2.
3.
 
perfekt
jednina
1. sam
2. si
3. je
množina
1. smo
2. ste
3. su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam
2. bio si
3. bio je
množina
1. bili smo
2. bili ste
3. bili su
 
imperativ
jednina
2.
množina
1.
2.
 
glagolski prilog sadašnji
 
glagolski prilog prošli
matiravši
 
glagolski pridjev aktivni
, ,
, ,
Definicija
1. šah dati/davati mat, pobijediti/pobjeđivati matom
2. pren. poraziti/poražavati koga u diskusiji