Hrvatski jezični portal

mini-

mini-

Definicija
kao prvi dio riječi znači da je drugi dio malen, umanjen [minibus]
Etimologija
v. mini