Hrvatski jezični portal

avanturìstički

avanturìstički pril.

Definicija
kao avanturist, na način avanturista