Hrvatski jezični portal

metròpola

metròpola ž

Izvedeni oblici
jednina
N metropola
G metropole
D metropoli
A metropolu
V metropolo
L metropoli
I metropolom
množina
N metropole
G metropola
D metropolama
A metropole
V metropole
L metropolama
I metropolama
Definicija
1. pov. u staroj Grčkoj, grad koji ima svoje kolonije
2. matična država u odnosu prema kolonijama
3. a. glavni i najveći grad države sa znatnom koncentracijom vlasti b. grad koji se smatra središtem neke aktivnosti [metropola zabave]
Etimologija
grč. mētrópolis ≃ mḗtēr: majka + pólis: grad; mētropolítēs: stanovnik metropole