Hrvatski jezični portal

metóda

metóda ž

Izvedeni oblici
jednina
N metoda
G metode
D metodi
A metodu
V metodo
L metodi
I metodom
množina
N metode
G metoda
D metodama
A metode
V metode
L metodama
I metodama
Definicija
1. fil. način, put, postupak u logičkom razmišljanju koji pomaže ispravnom zaključivanju i spoznaji; principi logičnog razmišljanja i zaključivanja [induktivna metoda; deduktivna metoda]
2. način, put, postupak koji pomaže ostvarenju željenog rezultata u nekom praktičnom poslu, znanstvenom istraživanju, društvenoj akciji, sportskoj igri itd. [audiovizualna metoda učenja stranih jezika; empirijska (iskustvena) metoda znanstvenog istraživanja; marketinška metoda planiranja proizvodnje; heuristička metoda; didaktička metoda]; metodika
Sintagma
analitička metoda metoda koja vrši raščlanjivanje od cjeline prema dijelovima, opr. sintetička metoda metoda koja polazi od dijelova prema složenijem
Etimologija
lat. methodus ← grč. méthodos: traženje, istraživanje ≃ meta- + hodós: put, staza