Hrvatski jezični portal

mezzo

mezzo (izg. mȅdzo) pril.

Definicija
glazb. pobliža oznaka za dinamiku, artikulaciju i interpretaciju; srednje
Etimologija
tal.