Hrvatski jezični portal

žindekl.

Definicija
pov. rel. u staroegipatskom vjerovanju pojavnost duše u obliku ptice, simbolizira posmrtnu pokretljivost duše
Etimologija
egip.