Hrvatski jezični portal

mȍka

mȍka ž 〈D L -i〉

Definicija
bot. vrsta kave (Coffea arabica); moca
Etimologija
njem. Mokka, engl. Mocha, prema luci Moka (Al-Mukha, Mocca) u Jemenu