Hrvatski jezični portal

mòbil

mòbil m

Definicija
1. lik. apstraktna skulptura s pokretnim dijelovima koji vise na žici ili koncu a pokreće ih strujanje zraka ili motor, usp. kinetička umjetnost, v. kinètičkī Δ; ime je izmislio M. Duchamp 1932. za skulpture američkog umjetnika A. Caldera
2. ukras ili igračka od nekoliko figura, predmeta i sl. koji visi na žici, vrpci; pokreće se strujanjem zraka