Hrvatski jezični portal

mȕs1

mȕs1 mindekl.

Definicija
reg. žarg. ono što se mora; prisila [per (pod) mus pod moranje, prisilno, prinudno]
Etimologija
njem. Muss