Hrvatski jezični portal

mȕla2

mȕla2 ž 〈G mn mẉlā〉

Izvedeni oblici
jednina
N mula
G mule
D muli
A mulu
V mulo
L muli
I mulom
množina
N mule
G mula
D mulama
A mule
V mule
L mulama
I mulama
Definicija
1. zool. kopitar (Equus mulus), neplodni križanac između magarca i kobile
2. žarg. onaj koji je glup [baš sam mula]; glupan (ob. za žensku osobu)
Etimologija
lat. mula