Hrvatski jezični portal

adoptírati

adoptírati (koga, što) dv.prez. adòptīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, prid. trp. adòptīrān, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Dv.
infinitiv
adoptirati
 
prezent
jednina
1. adoptiram
2. adoptiraš
3. adoptira
množina
1. adoptiramo
2. adoptirate
3. adoptiraju
 
futur
jednina
1. adoptirat ću
2. adoptirat ćeš
3. adoptirat će
množina
1. adoptirat ćemo
2. adoptirat ćete
3. adoptirat će
 
imperfekt
jednina
1. adoptirah
2. adoptiraše
3. adoptiraše
množina
1. adoptirasmo
2. adoptiraste
3. adoptirahu
 
aorist
jednina
1. adoptirah
2.
3.
množina
1.
2.
3.
 
perfekt
jednina
1. adoptirao sam
2. adoptirao si
3. adoptirao je
množina
1. adoptirali smo
2. adoptirali ste
3. adoptirali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam adoptirao
2. bio si adoptirao
3. bio je adoptirao
množina
1. bili smo adoptirali
2. bili ste adoptirali
3. bili su adoptirali
 
imperativ
jednina
2. adoptiraj
množina
1. adoptirajmo
2. adoptirajte
 
glagolski prilog sadašnji
adoptirajući
 
glagolski prilog prošli
adoptiravši
 
glagolski pridjev aktivni
adoptirao, adoptirala, adoptiralo
adoptirali, adoptirale, adoptirala
 
glagolski pridjev pasivni
adoptiran, adoptirana, adoptirano
adoptirani, adoptirane, adoptirana
Definicija
1. (koga) (iz)vršiti adopciju; posiniti/pokćeriti, posvojiti/posvajati, usvojiti/usvajati (dijete)
2. (što) pren. prihvatiti, usvojiti tuđe (mišljenje i sl.)