Hrvatski jezični portal

mȑkva

mȑkva ž 〈G mȑkāvā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N mrkva
G mrkve
D mrkvi
A mrkvu
V mrkvo
L mrkvi
I mrkvom
množina
N mrkve
G mrkava / mrkva / mrkvi
D mrkvama
A mrkve
V mrkve
L mrkvama
I mrkvama
Definicija
bot. dvogodišnja zeljasta biljka (Daucus carota) iz porodice štitarki (Umbelliferae), vrtna biljka, ima vretenast jestiv crvenkastožućkast ili bijeli korijen bogat karotinom [obična mrkva; krmna mrkva]; karota
Frazeologija
dati (kome) mrkvu za rodakvu reg. = prodati muda pod bubrege, usp. mudo;
mrkve i batina, mrkve i palica pol. sociol. kombinacija političkog i ekonomskog pritiska i ustupaka (zajmova i sl.) radi prisiljavanja manjih, ovisnijih zemalja da oblikuju svoju politiku prema interesu razvijenih (slika mamljenja i udaranja magareta)
Etimologija
prasl. *mъrky (rus. morkóv', češ. mrkev) ≃ stvnjem. morha