Hrvatski jezični portal

bàbura

bàbura ž

Izvedeni oblici
jednina
N babura
G babure
D baburi
A baburu
V baburo
L baburi
I baburom
množina
N babure
G babura
D baburama
A babure
V babure
L baburama
I baburama
Definicija
1. a. sorta krupne paprike b. paprika uobičajena obla oblika, opr. šilja
2. manji stog žita