Hrvatski jezični portal

mẉ2

mẉ2 m 〈G mùa〉

Definicija
1. bot. vrsta biljke čaj
2. čaj od biljke mu
Etimologija
kin.