Hrvatski jezični portal

nȁfta

nȁfta ž

Izvedeni oblici
jednina
N nafta
G nafte
D nafti
A naftu
V nafto
L nafti
I naftom
množina
N nafte
G nafta
D naftama
A nafte
V nafte
L naftama
I naftama
Definicija
1. kem. sirovo zemno ulje akumulirano u sedimentnim slojevima Zemlje, tekuća smjesa ugljikovodika, služi kao sirovina u proizvodnji benzina i više stotina drugih derivata, zemno ulje, mineralno ulje
2. žarg. dizel-gorivo [moj automobil ide na naftu]
Etimologija
lat. naphtha ← grč. náphthas: kameno ulje ≃ perz. naft