Hrvatski jezični portal

bȃd

bȃd m 〈N mn bàdovi〉

Definicija
1. (+ potenc.) šiljak, ono što bode, sve što završava oštrim vrhom
2. šiljat klin koji se lako umeće u što
3. lokal. a. oštar greben u moru b. oštar rt [Medvid-bad lokalitet na kojem se navodno u Jadranu pojavljuje morska medvjedica]
Onomastika
pr.: Bàdalić (Novska, Prigorje, Moslavina)