Hrvatski jezični portal

nàrval

nàrval m

Definicija
1. zool. kit sjevernih mora (Monodon monoceros), dugačak do 5 m, karakterističan po dugačkoj šiljastoj kljovi kod mužjaka; zuban, kljovan
2. mit. morska neman, morsko čudovište; mitski jednorog
Etimologija
šved.