Hrvatski jezični portal

nàkon

nàkon prij. (koga, čega)

Definicija
neposredno u vremenskom slijedu [nakon mene; nakon kiše]; poslije (1), iza
Etimologija
✧ na- + prasl. *konъ: početak (rus. kon, ukr. kin), v. početi