Hrvatski jezični portal

nàkot

nàkot m

Izvedeni oblici
jednina
N nakot
G nakota
D nakotu
A nakot
V nakote
L nakotu
I nakotom
množina
N nakoti
G nakota
D nakotima
A nakote
V nakoti
L nakotima
I nakotima
Definicija
1. ono što je nakotila ženka životinje za koju se kaže da se koti (kuja, mačka, miš, štakor)
2. pejor. veliki broj djece u jednoj obitelji