Hrvatski jezični portal

nálik

nálik prid.indekl.

Definicija
koji nalikuje (komu ili čemu), sličan [ona je nalik svojoj majci]
Etimologija
✧ na- + v. lȋk