Hrvatski jezični portal

nanofàrad

nanofàrad m

Definicija
fiz. jedinica električnog kapaciteta, 10-9 dio farada (simbol nF)
Etimologija
✧ nano- + v. Faraday, farad