Hrvatski jezični portal

nàpadati

nàpadati (se) nesvrš.prez. -ām (se), pril. sad. -ajūći (se), gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
napadati
 
prezent
jednina
1. napadam
2. napadaš
3. napada
množina
1. napadamo
2. napadate
3. napadaju
 
futur
jednina
1. napadat ću
2. napadat ćeš
3. napadat će
množina
1. napadat ćemo
2. napadat ćete
3. napadat će
 
imperfekt
jednina
1. napadah
2. napadaše
3. napadaše
množina
1. napadasmo
2. napadaste
3. napadahu
 
perfekt
jednina
1. napadao sam
2. napadao si
3. napadao je
množina
1. napadali smo
2. napadali ste
3. napadali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam napadao
2. bio si napadao
3. bio je napadao
množina
1. bili smo napadali
2. bili ste napadali
3. bili su napadali
 
imperativ
jednina
2. napadaj
množina
1. napadajmo
2. napadajte
 
glagolski prilog sadašnji
napadajući
 
glagolski pridjev aktivni
napadao, napadala, napadalo
napadali, napadale, napadala
 
glagolski pridjev pasivni
napadan, napadana, napadano
napadani, napadane, napadana
Definicija
1. (koga, što), v. nàpasti
2. pasti u većoj količini i zadržati se kao sloj na tlu [snijeg je napadao]
3. (se) padati do velike količine, mnogo puta ili previše [napadao sam se na tim glupim skijama]