Hrvatski jezični portal

ad referendum

ad referendum (izg. ȁd referèndum)

Definicija
1. do ponovnog obraćanja, do prihvaćanja
2. dipl. potpisivanje nekog akta ili ugovora koji naknadno još mora dobiti suglasnost ili potvrdu vlade, parlamenta itd. jedne od strana da bi stupio na snagu
Etimologija
lat.