Hrvatski jezični portal

atrìbūt

atrìbūt m 〈G atribúta〉

Izvedeni oblici
jednina
N atribut
G atributa
D atributu
A atribut
V atribute
L atributu
I atributom
množina
N atributi
G atributa
D atributima
A atribute
V atributi
L atributima
I atributima
Definicija
1. karakteristična oznaka predmeta ili pojma; svojstvo, značajka
2. gram. riječ, pridjev, zamjenica ili broj koji pobliže označuje drugu riječ [snažan mladić]
Etimologija
lat. attributum: pridano, dodijeljeno, pripisano ← attribuere ≃ ad- + tribuere: odrediti (plemenu), klasificirati, pripisati