Hrvatski jezični portal

lȉmār

lȉmār m

Izvedeni oblici
jednina
N limar
G limara
D limaru
A limara
V limaru
L limaru
I limarom
množina
N limari
G limara
D limarima
A limare
V limari
L limarima
I limarima
Definicija
onaj koji izrađuje predmete od lima, onaj koji obrađuje lim
Etimologija
✧ vidi lȉm