Hrvatski jezični portal

lȋmes

lȋmes m

Izvedeni oblici
jednina
N limes
G limesa
D limesu
A limes
V limese
L limesu
I limesom
množina
N limesi
G limesa
D limesima
A limese
V limesi
L limesima
I limesima
Definicija
1. mat. granična vrijednost (oznaka lim) [limes niza; limes funkcije]
2. pov. stražarnicama, utvrdama, nasipima ili zidom utvrđena granica Rimskog Carstva [panonski limes duž Dunava]
3. psih. prag osjeta
4. općenito, granica, međa
Sintagma
limes funkcije mat. veličina kojoj se vrijednosti funkcije približavaju na po volji malu udaljenost kada se varijabla dovoljno približi određenoj vrijednosti (za koju sama funkcija ne mora biti definirana), odnosno kada varijabla neograničeno raste ili pada; granična vrijednost funkcije;
limes niza mat. broj sa svojstvom da mu se po volji blizu nalaze svi članovi niza osim konačno mnogo iznimki; granična vrijednost niza
Etimologija
lat.: granična crta između njiva