Hrvatski jezični portal

lȉmb

lȉmb m 〈N mn -ovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N limb
G limba
D limbu
A limb
V limbe
L limbu
I limbom
množina
N limbovi
G limbova
D limbovima
A limbove
V limbovi
L limbovima
I limbovima
Definicija
1. rel. prekogrobno boravište starozavjetnih pravednika i umrle nekrštene djece
2. tehn. rub s ucrtanom stupanjskom skalom, sprava za mjerenje kutova
3. astron. obod nebeskih tijela
Etimologija
lat. limbus: (ob)rub, granica