Hrvatski jezični portal

léća1

léća1 ž

Izvedeni oblici
jednina
N leća
G leće
D leći
A leću
V lećo
L leći
I lećom
množina
N leće
G leća
D lećama
A leće
V leće
L lećama
I lećama
Definicija
1. bot. mahunarka (Ervum lens) iz porodice leptirnjača (Papilionaceae), ima hranjiv plod bogat bjelančevinom; sočivica, sočivo
2. kulin. jelo od kuhanog zrna te biljke
Etimologija
prasl. lętja (slov. leča, rus. ljača), usp. leća2