Hrvatski jezični portal

lèver

lèver m

Definicija
1. pov. mornarička vojska u Osmanskom Carstvu
2. reg. običan vojnik
Onomastika
pr. (prema zanimanju): Lèverić (Pula)
Etimologija
tur.