Hrvatski jezični portal

àtōl

àtōl m 〈G atóla〉

Izvedeni oblici
jednina
N atol
G atola
D atolu
A atol
V atole
L atolu
I atolom
množina
N atoli
G atola
D atolima
A atole
V atoli
L atolima
I atolima
Definicija
geogr. nizak polukružni ili prstenast koraljni greben koji zatvara plitku lagunu
Etimologija
njem. Atoll ← mald. atol