Hrvatski jezični portal

líder

líder m

Izvedeni oblici
jednina
N lider
G lidera
D lideru
A lidera
V lideru
L lideru
I liderom
množina
N lideri
G lidera
D liderima
A lidere
V lideri
L liderima
I liderima
Definicija
žarg.
1. pol. prvak političke stranke, ideološke ili kakve druge skupine; vođa
2. sport onaj koji vodi [lider nogometne lige]; vodeći
3. glazb. vođa orkestra, glazbenik koji ima ključnu ulogu; u jazzu, najčešće predvodnik kolektivnih improvizacija ili vodeći solist
Etimologija
engl. leader