Hrvatski jezični portal

libèrtīna

libèrtīna ž

Definicija
pov. srebrnjak Dubrovačke Republike, kovan u 18. st., koristio se na području Osmanskog Carstva
Etimologija
srlat. libertina