Hrvatski jezični portal

libèrāl

libèrāl m 〈G liberála〉

Izvedeni oblici
jednina
N liberal
G liberala
D liberalu
A liberala
V liberale
L liberalu
I liberalom
množina
N liberali
G liberala
D liberalima
A liberale
V liberali
L liberalima
I liberalima
Definicija
pristalica liberalizma ili liberalne stranke