Hrvatski jezični portal

lẉk

lẉk m 〈N mn lúkovi, G lúkōvā〉

Izvedeni oblici
jednina
N luk
G luka
D luku
A luk
V luče
L luku
I lukom
množina
N lukovi
G lukova
D lukovima
A lukove
V lukovi
L lukovima
I lukovima
Definicija
1. savijen i elastičan dio napregnut tetivom a. jednostavno oružje [strijelac lukom] b. sportski rekvizit [strijeljanje iz luka] c. igračka za odapinjanje strijela
2. mat. dio kružnice ili druge krivulje omeđen dvjema točkama
3. arhit. gornji, nadsvođeni završetak otvora u zidu [polukružni luk; šiljasti luk]
Frazeologija
(kretati se) u luku (kretati se) približno kružnom putanjom; zaobilazno, okolo
Etimologija
prasl. i stsl. lǫkъ (rus. luk, polj. łęk), lit. lankus: savitljiv