Hrvatski jezični portal

lẉg3

lẉg3 m

Izvedeni oblici
jednina
N lug
G luga
D lugu
A lug
V lugu / luže
L lugu
I lugom
množina
N lugovi
G lugova
D lugovima
A lugove
V lugove
L lugovima
I lugovima
Definicija
agr. bolest vinove loze Oidium Tuckeri