Hrvatski jezični portal

lẉg2

lẉg2 m 〈N mn lȕgovi, G lȕgōvā〉

Izvedeni oblici
jednina
N lug
G luga
D lugu
A lug
V lugu / luže
L lugu
I lugom
množina
N lugovi
G lugova
D lugovima
A lugove
V lugove
L lugovima
I lugovima
Definicija
1. pepeo
2. voda u kojoj je prokuhan pepeo; cijeđ, lukšija, lužnica
Onomastika
pr. (nadimačka, prema pepeljastoj boji kose): Lúgić (Split, Ploče), Lúgonja (Vukovar, Primorje, Banovina, Podravina), Lùgonjić (Trogir, Osijek), Lúgović (130, Šibenik), Lùgušić (Županja, Brač), Lùžija (Makarska)
Etimologija
srvnjem. louge