Hrvatski jezični portal

lìtār

lìtār m 〈G litára〉

Definicija
reg.
1. povodac koji se stavlja oko vrata životinji; ogrljak
2. konopac, uže
3. uzak ženski pojas
Onomastika
pr.: Litárac (Virovitica, Podravina, v. i litra), Lìtarić (Našice, Beli Manastir)
Etimologija
srgrč. litári (on)