Hrvatski jezični portal

lȋst1

lȋst1 m 〈N mn lȉstovi, G lȉstōvā, zb. lȋšće〉

Izvedeni oblici
jednina
N list
G lista
D listu
A list
V liste
L listu
I listom
množina
N listovi
G listova
D listovima
A listove
V listovi
L listovima
I listovima
Definicija
1. bot. organ biljke kojim diše, plosnat, ob. zelene boje [hrastov list]
2. komad papira (dvije stranice) u bilježnici ili knjizi
3. isprava u obliku lista papira [krsni list]
4. novine [dnevni list]
5. razvučeno tijesto; korice
6. pismo
7. anat. stražnja strana potkoljenice
Sintagma
smokvin list ono što služi prikrivanju stidnih dijelova (doslovno, prema likovnim prikazima)
Frazeologija
čitati s lista izravno čitati bez pripreme ono što piše na predlošku (npr. tekst na stranom jeziku);
kao na gori lista mnogo;
naše gore list jez. knjiž. naš sunarodnjak, naš čovjek, čovjek iz naših krajeva;
okrenuti list završiti i početi nešto drugo, početi se baviti čim drugim
Onomastika
pr. (nadimačka, v. i libra): Lȋst (Vrbovec, Ðurđevac), Lìstār (Ozalj, Pokuplje), Lìsteš (360, Split, Zagora)
Etimologija
prasl. i stsl. listъ (rus. list, polj. list) ≃ lit. laiškas: list, pismo